Nửa đầu năm, Nam Long hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 28% lợi kế hoạch nhuận ròng.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm. Doanh thu thuần giảm 34% cùng kỳ, còn 935 tỷ đồng do các dự án mới (Flora Novia, Waterpoint, Paragon Đại Phước) đang trong quá trình xây dựng. Các dự án cũ (Valora Island, Kikyo Flora) đã dần hoàn tất tiến độ giao nhà trong nửa đầu năm.

Doanh thu trong kỳ còn có phần đột biến từ mảng xây dựng 156 tỷ đồng mà kỳ trước chỉ gần 2 tỷ đồng và có gần 11 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án.

Trong các loại chi phí, chi phí tài chính gấp hơn 4 lần cùng kỳ do tăng chi phí lãi vay đối với trái phiếu phát hành và lãi vay ngân hàng. Công ty còn có một khoản lợi nhuận khác gần 140 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ năm trước từ việc mua công ty Việt Thiên Lâm trong quý II. Đây là đơn vị sở hữu dự án Khu biệt thự Đại Phước Paragon hơn 45 ha tại Đồng Nai.

Nam Long đạt lợi nhuận 266 tỷ đồng trong vòng 6 tháng(Đơn vị tính theo: Tỷ Đồng)

Nam Long đạt lợi nhuận 266 tỷ đồng trong vòng 6 tháng(Đơn vị tính theo: Tỷ Đồng)

Vì vậy trong 6 tháng, Nam Long đạt lãi ròng gần 266 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 27% doanh thu và 28% lợi nhuận ròng.

Tính riêng trong quý II, Nam Long đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ còn lợi nhuận ròng đạt gần 121 tỷ đồng, gấp 2,3 lần.

Tại ngày 30/6, Nam Long có các khoản vay tài chính là 924,5 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,16 lần. Trong đó, 83% là trái phiếu và vay dài hạn từ ngân hàng.

Trái phiếu gồm 120 tỷ đồng phát hành Bảo hiểm nhân thọ AIA, 30 tỷ đồng cho Gennerali Việt Nam và 510 tỷ đồng cho Manulife Việt Nam. Lãi suất trái phiếu 6,5%/năm, đáo hạn ngày 19/6/2025.

Công ty có 1.854 tỷ đồng tiền nhàn rỗi tính tại ngày 30/6. Nam Long cũng ghi nhận khoảng 1.157 tỷ đồng tiền ứng trước từ khách hàng mua căn hộ, nhà phố, biệt thự và đất nhưng chưa nhận bàn giao.

(Nguồn: http://ndh.vn)