Nam Long cho biết, trong kỳ doanh thu thuần giảm 34% do các dự án mới như Flora Novia, Waterpoint, Paragon Đại Phước… đang trong quá trình xây dựng.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) đã công bố Báo cáo tài chính Quý II/2019 hợp nhất. Theo đó, nhờ khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Nam Long tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một dự án của Nam Long Group trên Đảo Đại Phước thuộc Đồng Nai

Một dự án của Nam Long Group trên Đảo Đại Phước thuộc Đồng Nai

Cụ thể, 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt hơn 935 tỷ đồng, giảm 34% trong đó Quý II đóng góp 603 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần 6 tháng đạt hơn 189 tỷ đồng, giảm 50%, trong đó Quý II đạt 171,2 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 327 tỷ đồng, riêng Quý II đạt 172 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 265,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Nam Long cho biết, trong kỳ doanh thu thuần giảm 34% là do các dự án mới như Novia, Waterpoint, Paragon Đại Phước… đang trong quá trình xây dựng. Các dự án cũ như Valora Island, Kikyo Flora… đã dần hoàn tất tiến độ giao nhà trong nửa đầu năm 2019.

Ngoài ra, doanh thu trong Quý II phần lớn được đóng góp từ bàn giao căn hộ với số tiền 510 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55%; doanh thu xây dựng 156 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17%.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế về cổ đông công ty mẹ tăng 24% một phần do sự đóng góp từ việc mua công ty Việt Thiên Lâm.

Tại ngày 30/06/2019, tổng tài sản của Nam Long đạt 10.303,7 tỷ đồng, trong đó, số dư tiền gần 1.854 tỷ đồng; hàng tồn kho 4.526 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn lên đến 1.169 tỷ đồng; vay ngắn và dài hạn hơn 924 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, các khoản vay của Nam Long chủ yếu là vay dài hạn và 634 tỷ đồng là vay trái phiếu, kỳ hạn đến 2025, có lãi suất vay cố định 6,5%/năm (là mức lãi suất cho vay cực thấp trong thời điểm hiện nay đối với các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng).

Bên cạnh đó, khoảng 270 tỷ đồng vay ngắn và dài hạn của Nam Long đang được các ngân hàng cho vay với lãi suất 7% – 8%/năm.

(Nguồn: bizlive.vn)