Thông báo về việc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật mẫu biểu xin cấp chủ quyền.

Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG và Công ty TNHH NNH KIKYO FLORA (“Công ty”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng dự án Flora Kikyo trong thời gian qua.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật các mẫu biểu chuẩn bị thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (“Giấy Chủ Quyền”) cho Quý Khách hàng như sau:

Ra sổ hồng Flora Kikyo

Ra sổ hồng Flora Kikyo

Ra sổ hồng Flora Kikyo

Ra sổ hồng Flora Kikyo

Ra sổ hồng Flora Kikyo

Ra sổ hồng Flora Kikyo